مزایده و منقاصه

 
   
فراخوان جذب سرمایه گذار.pdfفراخوان جذب سرمایه گذار
مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی محور کرج- قزوین.docمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی محور کرج- قزوین
آگهی مناقصه اجاره ماشین آلات -گریدر-نهایی 97.xlsxآگهی مناقصه اجاره ماشین آلات -گریدر-نهایی 97
مزایده فروش آهن آلات و لاستیک.docمزایده فروش آهن آلات و لاستیک
آگهی مناقصه اجاره ماشین آلات -خط کشی سرد  97.xlsxآگهی مناقصه اجاره ماشین آلات -خط کشی سرد 97
آگهی تجدید مناقصه ماشین آلات و راهداری 97.xlsxآگهی تجدید مناقصه ماشین آلات و راهداری 97
آگهی سوله -احداث زیر گذر و ترانشه تیر  97.xlsxآگهی سوله -احداث زیر گذر و ترانشه تیر 97
آگهی عمومی جمع آوری پل.docآگهی عمومی جمع آوری پل
آگهی مزایده تابلو محور کرج -قزوین 97.docآگهی مزایده تابلو محور کرج -قزوین 97
آگهی مناقصه خط کشی و سوله نمک 97 -.xlsxآگهی مناقصه خط کشی و سوله نمک 97 -
آگهی مناقصه (آسفالت کرج-چالوس - اختر آباد ماهدشت - خط کشی- ترافیک  97 -.pdfآگهی مناقصه (آسفالت کرج-چالوس - اختر آباد ماهدشت - خط کشی- ترافیک 97 -
مناقصه روشنایی و تونل.pdfمناقصه روشنایی و تونل
مناقصه بیمه بهمن96.pdfمناقصه بیمه بهمن96
پیش فراخوان مناقصه آسفالت-گالری خط کشی دی96.pdfپیش فراخوان مناقصه آسفالت-گالری خط کشی دی96
فراخوان شناسایی مشاور.pdfفراخوان شناسایی مشاور
آگهی تجدید مناقصه (نمک-دیوار چینی-خط کشی مهر 96.pdfآگهی تجدید مناقصه (نمک-دیوار چینی-خط کشی مهر 96
آگهی تجهیز و تعمیر ماشن آلات سنگین مهر 96.pdfآگهی تجهیز و تعمیر ماشن آلات سنگین مهر 96
آگهی_عملیات_راهداری_گالری_تهیه_قطعات.pdfآگهی_عملیات_راهداری_گالری_تهیه_قطعات
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای.pdfآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
tajdid mozayede.pdftajdid mozayede
مناقصه خط کشي و نيوجرسي.jpg.docxمناقصه خط کشي و نيوجرسي.jpg
آگهی مزایده   عمومی واگذاری تابلوی پشانی پل های عابر پیاده.docآگهی مزایده عمومی واگذاری تابلوی پشانی پل های عابر پیاده
آگهی ابطال مزایده عمومی.docآگهی ابطال مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی.docآگهی مزایده عمومی
آگهی تجدید  مناقصه عمومی.docxآگهی تجدید مناقصه عمومی
آگهی تجدید مناقصه امور راهداری.xlsxآگهی تجدید مناقصه امور راهداری
آگهی مناقصه عملیات راهداری.xlsxآگهی مناقصه عملیات راهداری
1 آگهی مناقصه بیمه مسئولیت حرفه ای.pdf1 آگهی مناقصه بیمه مسئولیت حرفه ای
آگهی مناقصه تابلو آشکارسازی ایمنی 95.pdfآگهی مناقصه تابلو آشکارسازی ایمنی 95
آگهی مزایده . واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی پیشانی دو دستگاه پل عابر پیاده.docآگهی مزایده . واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی پیشانی دو دستگاه پل عابر پیاده
1 - 30بعدی

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"